Haldir EM

PRE-hingst född 31 jan 2020
e VANDALO RA
u NANA JC
Färgkod: EE AA CR/CR
Kan inte ge fux eller svart. Dvs kan enbart ge gulbruna avkommor med ston utan creme-gen och antingen gulbrun eller perlino med sto som har en creme-gen.